O nás

ZŠ Štítnik má novú internetovú stránku  -->   www.zsstitnik.sk


Adresa školy:                                                                                            

Základná škola Štítnik
Školská 295

049 32 Štítnik

Telefón: +421 58 7931 330
Fax: +421 58 7931 330
Mobil: +421 915 943 675

E-mail: zs_stitnik@stonline.sk

www.zsstitnik.ocu.sk

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Motúzová

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Jana Smolková

Hosp. pracovníčka: p. Jana Rogosová

Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Helembaiová

O NÁS:

Základná škola je pavilónového typu, v šiestich pavilónoch je 18 učební, telocvičňa, školská dielňa, tri oddelenia    školského klubu detí, dve učebne výpočtovej techniky.Učebne sú priestranné, orientované na východ, a preto nám stále svieti slniečko.Počítačové učebne sú vybavené zostavami PC pre školy cez projekt Infovek a Modernizáciu vzdelávania na ZŠ. Žiaci majú možnosť získať základné vedomosti a zručnosti s počítačom, spoznať možnosti využitia informačných technológií.  Formou hier a výukových programov osvojiť si kladný vzťah k PC.

 


Keď sa nám už parí z hlavy, a v bruchu "cigáni" vyhrávajú, dobre padne niečo zobnúť a hneď sme spokojnejší...

 

 

Škola po novom.